Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Zajištění potřebných vyjádření, posudků a povolení
K získání povolení pro stavbu je třeba mnoho dokladů. V některých případech se jedná minimum, jindy s nimi zaplníte celý šanon. Předpokladem k jejich získání je dostatek trpělivosti a času.

Mnohdy je třeba mít pro získání povolení např. posudek měření radonu.

S povolením pro stavbu je běžně třeba získat i povolení např. pro stavbu čistírny odpadních vod, vrt pro studnu nebo zřízení sjezdu. Tato povolení vždy vydávají jiné úřady, které k tomu potřebují další vyjádření, projekty apod.

Abyste se v těchto věcech dokázali orientovat, je tu pro Vás stavební dozor.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.