Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

PROJEKTOVÁNÍ
Při návrhu a projektování domu využívám svých dlouholetých praktických zkušeností z realizací všech druhů staveb. Kladu velký důraz na řešení detailů a věcí, které v běžných projektech řešené nejsou. V případě zájmu investora je možné návrh realizovat v principech Feng Shui.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.