Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Stavební firmu je třeba prověřit
Správně vybrat firmu, to je snad nejdůležitějším předpokladem budoucí spokojenosti či zoufalství. Stavebník si velmi často neprověří, je-li jím vybraná firma dostatečně zkušená, silná a profesionálně vybavená. Měl by se informovat o kvalitě minulých zakázek.

Stavebníci většinou vybírají firmy podle nabídkové ceny. Je to pochopitelné, stavba domu je nákladná záležitost a možnost ušetřit láká. Brzy po uplynutí záruční lhůty však může majitel domu zjistit, že byly použité méně kvalitní materiály, než které předepisovala projektová dokumentace. Vysoké náklady na energie a opravy jsou pak daní za levné pořízení domu. Stavebník by neměl šetřit na stavebním dozoru. Jen přísný odborník přinutí některé stavební dělníky odvádět kvalitní práci! Bankovního úředníka nebo univerzitního profesora lehce "oblafnou".

V průběhu stavby je nutné respektovat stavební zákon a s ním související předpisy.