Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Dozor zajistí veškeré doklady
Další neméně důležitou činností stavebního dozoru je příprava a shromažďování požadovaných dokladů pro kolaudaci a budoucí hladký provoz stavby. Stavební dozor dokáže vymezit přesně rozsah a důležitost dokladů, které požaduje od zhotovitele při takzvané přejímce. Stavební dozor zajistí bezproblémový průběh kolaudace. Znám i případy, kdy investor nebyl dlouhý čas schopen stavbu zkolaudovat a užívat. To pochopitelně přináší obrovské finanční ztráty a ušlý zisk.

Z uvedeného vyplývá, že pro stavbu je kvalitní stavební dozor nepostradatelný. A co je dobré pro stavbu, musí být dobré pro investora. Spektrum činností stavebního dozoru je daleko širší, než jsem zde uvedl, ale doufám, že se mi podařilo zachytit alespoň ty nejdůležitější. Ty, které Vás povedou ke správnému rozhodnutí.