Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Je manažer nezbytný?
Nastíněný způsob organizace výstavby pomocí manažera projektu není samozřejmě dogma. Právě naopak, je snahou o nový pohled investorů na tuto problematiku. Na místě může být i otázka skutečné profesionality a také loajality manažera vůči klientovi, nebo, přímo řečeno, jeho neúplatnosti. K tomu je třeba uvést, že zejména zahraniční zkušenosti ukazují, že funkce nezávislého manažera projektu, která je jasně oddělená od funkce projektanta a stavebních dodavatelů, je pro investora tou nejlepší cestou ke snížení celkových nákladů na stavbu. To platí vždy, chápe-li manažer svou práci jako výhradní zastupování investora, obhajobu jeho zájmů při výstavbě, a pokud je připraven jednat i velmi nekompromisně vůči ostatním účastníkům výstavby, budou-li to zájmy investora vyžadovat.

Celá činnost manažera musí být pro investora zcela transparentní. Pokud se investor rozhodne svěřit organizaci výstavby svého domu důvěryhodnému manažerovi, může právem očekávat nejenom minimalizaci rizik spojených s výstavbou, celkovou úsporu finančních nákladů na stavbu a dobrou kvalitu domu, ale také ušetří svůj čas, který tak může věnovat efektivněji svým pracovním nebo osobním aktivitám.