Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Stavební dozor - funkce a přínos pro investora
Již dlouhou dobu pracuji ve stavebnictví. Ve své praxi se já i mnozí moji kolegové setkáváme s negativním názorem investorů, především menších staveb, na potřebnost technického dozoru investora nebo, chcete-li, stavebního dozoru. Někdy si dokonce myslí, že technický dozor je součástí povinností stavební firmy, přičemž on je vlastně jejím "protihráčem". Tato skutečnost nutí k zamyšlení.

Činnost stavebního dozoru bývá ze strany investorů neprávem velmi podceňována a někteří investoři se ji snaží různým způsobem suplovat. Velice často se setkávám s tvrzením, že si investor stavbu takzvaně "ohlídá" sám. Mnohdy se domnívá, že si vše důležité dohodne se zhotovitelem ve smlouvě o dílo a to mu zaručí dobrý výsledek. Žádný stavební dozor tudíž nepotřebuje. Takový investor ani neví, jak hluboce se mýlí. Šetří na nesprávném místě.

Vycházím z faktu, že ve většině případů je investor profesionálem v jakémkoliv oboru, který vás napadne, ale laikem ve stavebnictví. Tam, kde i zkušený dozor má mnohdy problémy, je laik naprosto bezradný. Je nucen všemu a všem bezmezně důvěřovat nebo naopak vše zpochybnit. Obojí je pochopitelně pro konečný výsledek špatné.