Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Přebírání kvalitně provedených prací od dodavatelů
Povinností stavebního dozoru je, před zakrytím některých prací, přebrat jejich správné provedení. Když na tuto nutnost zapomenete ve smlouvě, pamatuje na ni zákon. Takže povinností dodavatelů je vždy stavebnímu dozoru předat to, co již další činností nebude nikdy vidět.

Dalším momentem stavby je její celkové převzetí, kompletace dokladů, sepsání vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění. Toto probíhá často v nervóznějším duchu, kdy už chcete mít práce hotové, firmě může hrozit penále, práce mohou komplikovat povětrnostní podmínky apod.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.