Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

7. Dozorování stavby
Stavebním dozorem je osoba, která dohlíží na řádné provádění všech stavebních prací, předepsaných zkoušek, dodržování technologických postupům spolupráci s projektantem a architektem. Dále řídí kontrolní dny na stavbě, může jednat jménem stavebníka s úřady (dle přílohy). Stavební dozor může zajišťovat i koordinaci provádění všech prací na stavbě v případě, že stavebník uzavřel sám smlouvy např. na dodávku ústředního topení,………….., elektřiny apod.