Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

1. Úvod
Přiznejme si, že většina z nás staví dům pouze jedenkrát za život. Cílem je mít kvalitní bydlení bez zbytečných finančních nákladů a bez vrásek a šedin. Vrásky a šediny stavba často přináší, pokud stavebník nechá břímě veškerého rozhodování a kontroly na sobě.

Není možné bez odborných znalostí a zkušeností provádět kontrolu prací na stavbě a při tom se plně věnovat své práci, rodině a koníčkům. Navíc pokud stavebník chce vybírat projektanty, stavební firmu, ostatní dodavatele, uzavírat smlouvy, vybírat vhodné materiály a nebýt ovlivněn často klamavou reklamou, zajistit stavební povolení, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, vše zvládnout sám, dostává se často do situací, že nedokáže posoudit tvrzení partnerů na stavbě a přistupuje pak na zbytečně nákladná řešení.