Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Technické a právní poradenství
Kdykoliv jsem připraven poskytovat odbornou pomoc při řešení jakýchkoliv problémů spojených se stavbami, stavebními firmami, orgány státní zprávy a ostatním subjekty, se kterými se můžete při provádění staveb potkat.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.