Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

ODBORNÁ POMOC PŘI STAVBÁCH SVÉPOMOCÍ
Velké množství investorů provádí stavbu vlastními silami tak, aby náklady na výstavbu byly co nejnižší. V takových případech provádím služby na míru. Dle potřeb stavby nebo investora navštěvuji stavbu, poskytuji odborné konzultace nebo jinou pomoc. Někdo využije mých služeb třeba jednou za měsíc, někdo tuto spolupráci vyžaduje každodenně. Rozhodnutí je vždy na investorovi.

Mnohaleté zkušenosti s řízením staveb a pracovníků na stavbě využívám při zakázkách, kde investor staví dům s několika firmami a je třeba koordinovat jejich práce tak, aby nevznikaly zbytečné prostoje a nedorozumění. Běžně řeším i smlouvy s těmito firmami, přebírání jejich prací apod.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.