Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

GARANCE ODPOVĚDNÉ OSOBY ZA ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY


Požaduje po Vás stavební úřad zodpovědnou osobu za provedení stavby?

Vyřeším Vaše problémy.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.