Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Důsledná kontrola prováděných prací na stavbě
To je podstata stavebního dozoru. V prostředí českého stavebnictví není běžné mít všechny práce na stavbě provedené kvalitně. To však neplatí na stavbách, kde provádím stavební dozor. Po všech dodavatelích požaduji 100% kvalitu.

Již mnohokrát jsem slyšel větu: „Co nám to říkáte, už to děláme 10 (15 apod.) let.“

Moje oblíbená odpověď je: „Tak to děláte 10 (15 apod.) let špatně.“ A přesvědčím pracovníky dodavatele o tom, jak je nutné práce provést a dohlédnu na jejich kvalitu. Na mnoha stavbách provádím tzv. školení zdarma.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.