Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Kontrola fakturace dodavatelů
Při kontrole staveb je z mé strany samozřejmostí, při zájmu investora, kontrola soupisů prací a faktur dodavatelů. Kontroluji ceny a množství jednotlivých prací. Investorovi předkládám, soupisy k fakturaci tak, aby byly uvedené hodnoty v pořádku.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.