Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

KAŽDOU STAVBU JE TŘEBA DOBŘE NASTARTOVAT


Předpokladem úspěchu při provádění oprav a údržby panelových a bytových domů je dobrá orientace ve stavebním prostředí. Po jasně stanoveném záměru, který je vždy vhodné konzultovat s odborníky, přichází jeho definování buď kvalitní projektovou dokumentací, nebo třeba jenom podrobně vypracovaným zadáním pro ocenění ve výběrovém řízení. Nutno podotknout, že zadání pro ocenění, tzv. výzva k podání nabídky, by měla být vpracována při každé větší zakázce. V ní je možné specifikovat všechny požadavky, různá omezení při stavbě, zda bude cena pevná nebo dle rozpočtu atd.

Jednotné zadání pro všechny zúčastněné firmy je základem k zodpovědnému výběru budoucího zhotovitele. Vždyť správně vybrat prováděcí firmu, to je snad nejdůležitějším předpokladem budoucí spokojenosti či zoufalství. Většinou je firma vybírána pouze podle nabídkové ceny. Je to pochopitelné, stavební práce jsou nákladná záležitost a možnost ušetřit láká. Brzy po uplynutí záruční lhůty však může majitel domu zjistit, že byly použité méně kvalitní materiály, nebo práce byly provedeny nekvalitně. Vysoké náklady na energie a opravy jsou pak daní za jejich levné provedení.

Proto je vhodné spolupracovat s prověřenými a kvalitními firmami, které svou práci odvádějí na profesionální úrovni a dlouhodobě za ni ručí. A takových je dnes opravdový nedostatek. Vždyť kdo věnuje tolik času tomu, aby se při vybírání budoucího zhotovitele zajel podívat na jeho minulé zakázky, aby si popovídal s investory, kteří od něj práce objednávali. To oni jsou zdrojem informací, které mají cenu zlata.

Dalším pilířem úspěchu je kvalitní smlouva o dílo. Praxe je bohužel taková, že vybraná firma předloží investorovi návrh smlouvy o dílo, který je již často orazítkován a potvrzen. Investor tak bývá v situaci, kdy je „hloupé“ zdržovat a takovou smlouvu podepíše. V lepším případě k ní má připomínky, nebo ji upraví spřízněný právník. Mnohem lepším řešením je, pokud návrh smlouvy vypracuje investor a pak jej předloží firmě k odsouhlasení. Tento postup je pro investora přehlednější. Je jasné, že ve smlouvě nejsou žádné chytáky ani jiné nedostatky v jeho neprospěch. Stavba je tak „dobře nastartována“.