Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

JE TŘEBA OPRAVOVAT KVALITNĚ !


Již mnoho let se zabývám kontrolováním prací prováděných stavebními firmami. Mými klienty byly a jsou bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, různé instituce spravované státem, firmy i soukromé osoby. Vždy se stávám oporou investora, který se snaží dobře zhodnotit vydělané, ušetřené nebo půjčené finanční prostředky. Z mých dlouholetých zkušeností jsem nabyl dojmu, že takové peníze na stavbě dobře investovat, není nic lehkého. A to ani pro zkušené profesionály.

V době, kdy české i zahraniční společnosti vyrábějící stavební materiály, přicházejí neustále na trh s novými a kvalitnějšími výrobky a technologiemi, ubývá na stavbách kvalifikovaných odborníků. Na mnoha stavbách nenajdete ani jednoho. Jak potom mohou být práce prováděny podle technologických postupů, které nejsou na obalech psány v žádné východní řeči? Opět ze zkušenosti mohu říci, že tyto návody na používání jednotlivých materiálů často nečtou ani čeští pracovníci. Břímě odpovědnosti tak většinou nese stavbyvedoucí, který však běžně plní pouze roli zásobovače. Jen u málo stavebních firem jsem se setkal s tím, aby stavbyvedoucí nebo majitel firmy skutečně řídil práce na své stavbě a dbal správného dodržování pracovních postupů.

Aby však uvedené věty nepůsobily moc pesimisticky, musím podotknout, že se občas setkávám se stavebními firmami, které mi svým přístupem vyrážejí dech v kladném slova smyslu. Ne, že by jejich chování bylo neobvyklé, ale v prostředí stavebních firem je jejich přístup výjimečný. Od majitele firmy, přes stavbyvedoucího, až po posledního pracovníka na stavbě se chovají slušně, odpoví na pozdrav, dodržují technologické postupy, pracovní dobu apod. To je pak radost stavět. O kultuře firmy hovoří například i mobilní WC, pořádek okolo stavby, či stav staveništního zařízení zajištěného stavební firmou. Takových firem je však velmi málo.

Materiály, které jsou dnes používány ve stavebnictví, běžně zaručují životnost prováděných prací 20, 30 i více let. Předpokladem k těmto odhadům je však jejich správné používání. A o to právě jde. Takový balkón je možné opravit tak, že po skončení záruky od stavební firmy se objeví problémy znovu, mnohdy i nové. Postup však může být i správný. Pokud jsou dodrženy všechny stavební zásady, všechny technologické postupy a všechny známé praktické zkušenosti, je možné s jistotou předpokládat, že další opravy budou řešit až příští generace.

Vždyť k čemu je investorovi, že firma je na uvedenou práci proškolená, že má ISO, že se holedbá svou odborností, když samotné práce často provádějí nekvalifikovaní laici. Za ta léta strávená na stavbách vím, že opravdu dobře zhodnotit peníze ve stavebnictví, není nic lehkého.

Ing. Libor MATYÁŠ, stavební dozor
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby