Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY
Provádím kontroly zateplování panelových a bytových domů, kontroly při výměnách oken, opravách balkónů a lodžii, výměnách instalací, oprav a zateplování střech atd.

Při provádění výše uvedených prací převládá mezi stavebními firmami názor, že není nutné provádět je kvalitně. Často se setkávám s pracovními partami, které jsou firmou najaté a práci provádějí třeba i poprvé. Vedení těchto firem se často při první schůzce na stavbě diví, že požaduji provádět práce v nejvyšší kvalitě. Vždyť na lešení nikdo z domu nepůjde. Takový přístup je však z mojí strany neakceptovatelný.
Profesionální přístup a slušnost považuji za samozřejmost.